Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

TiBo Project kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van TiBo Project, en/of omdat u deze zelf bij het versturen van een e-mailbericht aan TiBo Project verstrekt. Met uw bezoek aan de website www.tiboproject.nl worden er geen persoonsgegevens opgeslagen en/of verwerkt door TiBo Project.

Waarom TiBo Project uw gegevens nodig heeft

TiBo Project verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt.

Daarnaast kan TiBo Project uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoelang worden uw gegevens door TiBo Project bewaard?

TiBo Project bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

TiBo Project  verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@tiboproject.nl.
TiBo Project zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

TiBo Project neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door TiBo Project verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met TiBo Project op via info@tiboproject.nl . 
www.tiboproject.nl is een website van TiBo Project. TiBo Project is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres en postadres: Sluiswachtershoeve 205,  7326 ZC Apeldoorn
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 57513929
Telefoon: 06-14400298
E-mailadres: info@tiboproject.nl